Introduction
101 Names of God
Ashem Vohu
Yatha Ahu Vairyo
Kemna Mazda
Ahura Mazda Khodai
Jasme Avanghe Mazda
Sarosh Baj
Khorshed Niyaesh
Meher Niyaesh
Din No Kalmo
Doa (Dua) Tandarosti
Havan Gah
Ujiran (Uzeyrin) Gah
Doa Vispa Humata
Doa Nam Setayeshne
Namaskar Chaar Dishaano
Namaskar Cheragno
Mah Bokhtar Niyaesh
Ardavisur Niyaesh
Atash ni Niyaesh
Monajat (Persian)