Notifications

Uthamna - 21 Apr - AMY ERACH REPORTER, 95, VachhaGandhi Ag; Dolly Keki Khambhatta ,76, Shenshai AB, Surat; PERVIZ FRAMJI POCHARA, 88, VachhaGandhi Ag;

21/04/2019

Uthamna - 20 Apr - NAVAL KAIKHSHRU GHADIALI, 80, Andheri Ag; DINSHAW JAMSHEDJI MODY, 81, Sethna Ag

20/04/2019

Uthamna - 19 Apr - SHEROO NUSSERWANJI VAKIL, 83, CamaBaug Ag; GOOL DHUNJI MATERWALLA, 73, Doongerwadi; MEHRU KERSI BHAGAT, 83, Adajan Ag

19/04/2019

Uthamna - 18 Apr - GULBANU TEMURAS WADIA, 84, Baug-E-Parsa, Surat; TENAZ DARA DRIVER, 50, BandraTata Ag; ASPANDIAR JAMSHED IRANI, 73, Doongerwadi; MARAZBAN HORMUSJI KHANDHADIA, 66, Prayer Hall Worli; COOMI PESTONJI JAMADAR, 84, Jogeshwari Ag

18/04/2019

Uthamna - 17 Apr - SARVAR ROSTOM MONIRI, 94, Andheri Ag; DINSHAW JALEJAR SIGANPORIA, 88, Salsette Ag; KHORSHED FIROZ PATEL, 75, Sethna Ag; FRAMROZE MANECKJI GOTLA, 80, Jogeshwari Ag

17/04/2019

Uthamna - 17 Apr - SARVAR ROSTOM MONIRI, 94, Andheri Ag; DINSHAW JALEJAR SIGANPORIA, 88, Salsette Ag; KHORSHED FIROZ PATEL, 75, Sethna Ag; FRAMROZE MANECKJI GOTLA, 80, Jogeshwari Ag

17/04/2019

Uthamna - 16 Apr - SAM FRAMROZE ENGINEER, 81, Lalbaug Ag

16/04/2019

Uthamna - 15 Apr - SOONU SROSH PATEL, 79, Doongerwadi; PERVEEN DINSHAW BILLIMORIA, 80, Doongerwadi

15/04/2019

Uthamna - 14 Apr - RUMY KERSIE HOMAVAZIR, 72, Doongerwadi

14/04/2019

Uthamna - 13 Apr - CYRUS JAMSHEDJI BHESANIA, 70, MehlaPatel Ag; ZAREEN HOMI MODY, 77, Anjuman AB, PERVIN HOMI KHANDHARI, 71, MotaShahpur Daremeher, Valsad

13/04/2019